Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.apartamenty-wroc.pl. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między apartamenty-wroc, a klientem na warunkach określonych w regulaminie. 

§1 Postanowienia ogólne:

1. Gość zobowiązany jest do odebrania apartamentu w dniu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji godzinach pracy biura tj. od 15:00 do 23:00.  W przypadku braku odbioru zarezerwoanego apartamentu rezerwacja zostanie anulowana a gość jest zobowiązany do uregulowania płatności za rezerwację z tytułu anulacji rezerwacji. W przypadku opłacenia rezerwacji z góry, wpłata zostaje zaksięgowana na poczet płatności za anulowaną rezerwację.

2. Zasady anulacji zależne są od wybranej oferty. Szczegóły znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji które każdorazowo generowane jest przez portal za pośrednictwem którego została dokonana rezerwacja.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że ustalono inaczej z apartamenty-wroc.

3. Zdanie kluczy odbywa się w sposób ustalony z apartamenty-wroc przy zameldowaniu.

 

§2 Użytkowanie apartamentu:

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).

2. W apartamencie może przebywać maksymalnie ilość osób na jaką jest zarezerwowany apartament.

3. Apartament przeznaczony jest do celów mieszkaniowych. Obowiązuje zakaz organizowania wszelkiego rodzaju spotkań, imprez towarzyskich itp.

4. W apartamencie oraz na balkonach/tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

5. Gość zobowiązuje się dbać o czystość w apartamencie i zwrócić apartament po okresie najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w którym go otrzymał.

6. W apartamencie obowiązuje zakaz trzymania zwierząt, chyba, że ustalono inaczej z apartamenty-wroc.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia mieszkania oraz jego wyposażenia powstałych z jego winy oraz osób trzecich. apartamenty-wroc zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą wartości poniesionej straty.

 §3 Odpowiedzialność Gościa i kary umowne:

1. Gość oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów.

2. Gość odpowiada za szkody powstałe w apartamencie wyrządzone w trakcie trwania pobytu, jak również za usterki wynikające z nieprawidłowego używania apartamentu.

3. Wynajmującemu przysługuje prawo do naliczenia wskazanych niżej kar umownych w następujących przypadkach:

A. W przypadku nie wymeldowania się do określonej godziny zostanie naliczona kara w wysokości 50% kolejnej doby.
B. Organizacja imprez, spotkań towarzyskich wiąże się z obciążeniem gościa na kwotę 2000 zł.
C. Złamanie zakazu palenia 500 zł.
D. Wszystkie niestandardowe zabrudzenia jak np. pozostawienie brudnych naczyń - koszt 50 zł, plamy na ścianach/tapicerce - koszt usunięcia szkody wraz z kosztem wyłączenia apartamentu na czas usuwania szkody.
E. Trzymanie w apartamencie zwierząt bez wiedzy i zgody apartamenty-wroc wiąże się z karą 500 zł.
F. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500zł.
G. Gdy liczba osób przebywających w apartamencie po godzinie 22 będzie większa niż określona w §2 ust. 2 naliczona zostanie kara w wysokości 2000 zł.
H. Nie przestrzeganie ciszy nocnej przez Gościa i osoby przebywające w apartamencie, kara w wysokości 2000 zł.
I. Interwencja pracownika apartamenty-wroc po godzinie 22, kara w wysokości 500zł za każdą interwencję.
J. Interwencja policji, kara w wysokości 2000zł za każdą interwencję.
4. Gość zobowiązuje się pokryć wysokość szkód i kosztów ich naprawienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§4 Odpowiedzialność wynajmującego:

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w czasie pobytu związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu.

§5 Zakończenie umowy:

W przypadku naruszenia przez Gościa warunków umowy Najemca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Gościa z apartamentu wraz z towarzyszącymi mu osobami bez prawa zwrotu należności za pozostały okres najmu. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj