Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.apartamenty-wroc.pl. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między apartamenty-wroc, a klientem na warunkach określonych w regulaminie. 

 §1 Okres najmu:

Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że ustalono inaczej z apartamenty-wroc.
Zdanie kluczy odbywa się w sposób ustalony z apartamenty-wroc. 
Przy zameldowaniu Gość zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 500 zł na wypadek zniszczeń oraz nie przestrzegania warunków regulaminu. Zwrot kaucji następuję po sprawdzeniu apartamentu.

 §2 Użytkowanie apartamentu:

Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00). 
Po godzinie 22:00 w apartamencie może przebywać maksymalnie ilość osób na jaką jest zarezerwowany apartament.
Apartament przeznaczony jest do celów mieszkaniowych. Obowiązuje zakaz organizowania wszelkiego rodzaju spotkań, imprez towarzyskich itp.
W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Gość zobowiązuje się dbać o czystość w apartamencie i zwrócić apartament po okresie najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w którym go otrzymał. 
W apartamencie obowiązuje zakaz trzymania zwierząt, chyba, że ustalono inaczej z apartamenty-wroc. 
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia mieszkania oraz jego wyposażenia powstałych z jego winy oraz osób trzecich. apartamenty-wroc zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą wartości poniesionej straty. 

 §3 Odpowiedzialność Gościa i kary umowne:

Gość oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów.
Gość odpowiada za szkody powstałe w apartamencie wyrządzone w trakcie trwania pobytu, jak również za usterki wynikające z nieprawidłowego używania apartamentu.
3. Wynajmującemu przysługuje prawo do naliczenia wskazanych niżej kar umownych w następujących przypadkach:

W przypadku nie wymeldowania się do określonej godziny zostanie naliczona kara w wysokości 50% kolejnej doby.
Organizacja imprez, spotkań towarzyskich wiąże się z obciążeniem gościa na kwotę 2000 zł. 
Złamanie zakazu palenia 500 zł.
Wszystkie niestandardowe zabrudzenia jak np. pozostawienie brudnych naczyń - koszt 50 zł, plamy na ścianach/tapicerce - koszt usunięcia szkody wraz z kosztem wyłączenia apartamentu na czas usuwania szkody.
Trzymanie w apartamencie zwierząt bez wiedzy i zgody apartamenty-wroc wiąże się z karą 500 zł 
W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500zł. 
Gdy liczba osób przebywających w apartamencie po godzinie 22 będzie większa niż określona w §2 ust. 2 naliczona zostanie kara w wysokości 2000 zł.
Nie przestrzeganie ciszy nocnej przez Gościa i osoby przebywające w apartamencie, czego skutkiem była interwencja policji, kara w wysokości 2000 zł.
Interwencja pracownika apartamenty-wroc po godzinie 22, kara w wysokości 500zł za każdą interwencję.
Interwencja policji, kara w wysokości 2000zł za każdą interwencję.
4. Gość zobowiązuje się pokryć wysokość szkód i kosztów ich naprawienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§4 Odpowiedzialność wynajmującego:

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie. 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w czasie pobytu związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu.  

 §5 Zakończenie umowy:

W przypadku naruszenia przez Gościa warunków umowy Najemca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Gościa z apartamentu wraz z towarzyszącymi mu osobami bez prawa zwrotu należności za pozostały okres najmu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj